Getriebeoil-Additiv

Արտիկուլ՝ 1988, Ծավալ՝ 0.02 լ․

Getriebeoil-Additiv

Արտիկուլ՝ 1988, Ծավալ՝ 0.02 լ․

Տրանսմիսիոն յուղի հակաֆրիկցիոն հավելանյութ


Նկարագրություն

Մոլիբդենի դիսուլֆիդի (MoS2) հիմքով հավելնյութը նախատեսված է մեխանիկական փոխանցման տուփերի և դիֆերենցիալների համար: Էականորեն նվազեցնում է մաշումը և ջերմաստճանը շփման հատվածներում: Արդյունքում փոխանցման տուփը աշխատում է ավելի սահուն և անձայն: Շնորհիվ MoS2 -ի, բարձրանում է միացությունների շահագործման հուսալիությունը և աշխատանքի որակը: Կիրառվում է մեխանիկական փոխանցման տուփերի յուղի յուրաքանչյուր փոխման ժամանակ:

Պարունակում է մոլիբդենի դիսուլֆիդ, որն ունի հատուկ կառուցվածք, ինչը արդյունավետորեն նվազեցնում է շփման և մաշման գործակիցը:

  • Նվազեցնում է շփումը և մաշումը:
  • Բարելավում է փոխանցումների հստակությունը:
  • Պահպանում է հատկությունների կայունություն երկարատև բարձր ծանրաբեռնվածությունների ժամանակ:
  • Բարձրացնում է տրանսմիսիաների աշխատանքի հուսալիությունը:
  • Նվազեցնում է աղմուկը:
  • Բարձրացնում է փոխանցումների սահունությունը:
  • Ապահովում է տրանսմիսիաների օպտիմալ աշխատանքը:
  • Թույլ է տալիս հետաձգել ծախսատար վերանորոգման աշխատանքները:

 

Օգտագործել յուղի յուրաքանչյուր փոխման ժամանակ: Կախված միացությունների ծանրաբեռնվածությունից՝ ավելացնել 20մլ հավելանութ 1-2լ նոր տրանսմիսիոն յուղին:
ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ԿԻՐԱՌԵԼ ԱՎՏՈՄԱՏ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՏՈՒՓԵՐՈՒՄ:

Ներբեռնել Ամբողջական տեխնիկական նկարագրությունը PDF տարբերակով։