Injection-Reiniger

Արտիկուլ՝ 5110, Ծավալ՝ 0.3 լ․

Injection-Reiniger

Արտիկուլ՝ 5110, Ծավալ՝ 0.3 լ․

Ինժեկտորը մաքրող հավելանյութ


Նկարագրություն

Մաքրում է ավտամեքենայի ինժեկտորային համակարգը մրից և տարատեսակ նստվածքներից:

  • Ապահովում է շարժիչի անխափան աշխատանքը գործարկելիս և շարժումը սկսելուց ոչ բավարար վառելիքի մատակարարման դեպքում:
  • Ապահովում է սահուն ընթացք, շարժիչի լավ թափվազք, վառելիքի ամբողջական այրում:
  • Նվազեցնում է վնասակար նյութերի արտանետումը՝ այրման համակարգը պաշտպանելով կոռոզիայից:
  • Ապահովում է վառելիքի ստույգ չափաբաժնի մատակարարում և համաչափ ցրում` կրկին ձեռք բերելով շարժիչի նախկին հզորությունը:
  • Համատեղելի է կատալիզատորի հետ:
  • Հաստատվել է Mitsubishi կողմից` բենզինային շարժիչների համար:

Հավելանյութը պահպանում է հակակոռոզիոն հատկությունը 2000 կմ վազքի ընթացքում:

Ավելացնել 300մլ հավելանյութ 70լ բենզինին: Բենզաբակում վառելիքի քանակը պետք է լինի առնվազը ¾ ծավալով:

Ներբեռնել Ամբողջական տեխնիկական նկարագրությունը PDF տարբերակով։