Հատուկ հեղուկներ


AdBlue 32,5%

Արտադրանքը օգտագործվում է, որպես լրացուցիչ աշխատանքային հեղուկ` SCR տեխնոլոգիայի կիրառմամբ EURO 4 և 5 դիզելային շարժիչների արտանետվող գազի մաքրման համակարգերում:

Տարողությունը 20լ

Տեսնել ավելին